Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2008

Νεοελληνική Φιλολογία 19ος και 20ός αιώνας.

Στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ): http://class.eap.gr/QuickPlace/elp30/PageLibraryC2256E84004300AE.nsf/h_Toc/81557f1508034e38c2256e840046901e/!OpenDocumentστις "Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό", στη θεματική ενότητα ΕΛΠ 30: Νεοελληνική Φιλολογία 19ος και 20ός αιώνας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τη νεοελληνική φιλολογία του 19ου και 20ου αι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: