Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2008

Σενάρια για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας.

Στο Ε.Α.Π.: http://www.openlit.gr/cities.aspx θα βρείτε σενάρια για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: