Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2008

Ψηφιοποιημένα περιοδικά για τη σύγχρονη νεοελληνική λογοτεχνία.

Στην ιστοσελίδα http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/periodica.htm βρίσκονται ψηφιοποιημένα 57 περιοδικά για τη σύγχρονη νεοελληνική λογοτεχνία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: