Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2008

Δωρέαν λογοτεχνικά έργα της Νεοελληνικής λογοτεχνίας.

Στο http://www.e-bookshop.gr υπάρχουν πολλά ολοκληρωμένα έργα της Νελελληνικής λογοτεχνίας, που διατίθενται δωρεάν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: