Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2008

Δικτυογραφία για τη στρατηγική i2010.

Δικτυογραφία για το i2010.

Καλή εβδομάδα. Χρήσιμοι ιστοχώροι για το i2010 είναι οι εξής:

http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c11328.htm

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3303

Δεν υπάρχουν σχόλια: