Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2008

Οι ΤΠΕ στις χώρες τις ευρωπαϊκής ένωσης.

Στην ιστοσελίδα: http://www.etwinning.com/ww/el/pub/etwinning/helpdesk_and_tools/country_focus.htm
μπορούμε να βρούμε στοιχεία για το εκπαιδευτικό σύστημα των χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης, αλλά και τη χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: