Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2008

Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας (ΕΘΕΓ).

Ο Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας (ΕΘΕΓ): http://hnc.ilsp.gr/version2/default.htm περιέχει, όπως και η Πύλη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) "σώματα κειμένων" αξιοποιήσιμα στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: