Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2008

Διαδραστική ιστοσελίδα για τα λατινικά.

Tο the reticulum project
είναι μια ενδιαφέρουσα διαδραστική εκπαιδευτική ιστοσελίδα για τα λατινικά. Με παιγνιώδη τρόπο τα παιδιά εισάγονται με ωραίες δραστηριότητες στη λατινική γλώσσα και το ρωμαϊκό τρόπο ζωής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: