Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2008

Ηλεκτρονικές πηγές για την αρχαία ελληνική.

Εκτός από το Perseus Digital Library αναφέρουμε το Greek Language and Linguistics Gateway, το Greek Grammar on the Web (με καταγραφή της ηλεκτρονικής βιβλιογραφίας για την αρχαία ελληνική, ηλεκτρονικά εγχειρίδια εκμάθησης της αρχαίας ελληνικής, βλ. και http://textkit.com, το Navicula Bacchi), την Πύλη της Οξφόρδης και το Kirke, Katalog der Internetressourcen fur die Klassische Philologie. Ψηφιοποιημένα Αρχαιοελληνικά Κείμενα αναζητούμε στα: Perseus Digital Library, TLG, Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, Biblioteca Augustana, Μικρός Απόπλους, Aρχαία Ελληνικά Κείμενα και Χρυσός Αιώνας της Αθήνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: