Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2008

Λογισμικά Φιλολόγων.

Στην Πύλη του ΚΕΓ περιγράφονται τα χαρσκτηριστικά των φιλολογικών λογισμικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: