Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2008

Επίσημος κατάλογος μουσείων.

Επίσημος κατάλογος μουσείων, υπό την αιγίδα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων υπάρχει στην ιστοσελίδα: http://www.icom.org/vlmp.

Δεν υπάρχουν σχόλια: