Σάββατο, 15 Μαρτίου 2008

Κριτήρια αξιολόγησης ιστοσεελίδων.

Στο site http://www.netschoolbook.gr/webevstart.htm υπάρχουν τα κριτήρια αξιολόγησης ιστοσεελίδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: