Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2008

Σενάρια σε ηλεκτρονική μορφή για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων.

Σενάρια σε ηλεκτρονική μορφή για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων βρίσκουμε στις εξής διευθύνσεις: Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ, στην Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, στην Εκπαιδευτική Πύλη του Νοτίου Αιγαίου, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο-Κέντρο εξ αποστάσεως επιμόρφωσης και στην Πύλη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: