Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008

Κλασικές σπουδές στη Μεγάλη Βρεττανία

Στο http://www.classicalassociation.org/CLASSICI/index.htm#institutions υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: