Κυριακή, 6 Απριλίου 2008

Διεθνές συνέδριο στη Σάμο για την εκπαίδευση και τις ΤΠΕ


Στο www.ineag.gr

I.C.I.E.T.E.


The 4th ICIETE Conference will seek to address the new perspectives of education and training systems imposed by their ever-changing role in an evolving multi cultural social environment. Aiming at a competitive and dynamic Knowledge - based society, capable of sustaining economic growth combined with social cohesion, European education should in advance focus on teacher/trainer competence and evaluation of educational systems as a whole.

Δεν υπάρχουν σχόλια: