Τρίτη, 20 Μαΐου 2008

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΓ΄ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΘΑΚΗ,15-19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008Γενικός θεματικός κύκλος :Πολεμικός και ομιλητικός χώρος και χρόνος: από την Ιλιάδα στην Οδύσσεια. Λειτουργίες και σήματα.

1. Πολεμικοί και ομιλητικοί χώροι και χρόνοι, στην έκτη ιλιαδική ραψωδία. Ειδικότερα: α) χώρος της εταιρικής ομιλίας Διομήδη και Γλαύκου· β) εναλλασσόμενοι χώροι στο ευρύτερο πλαίσιο της συζυγικής ομιλίας ΄Εκτορα και Ανδρομάχης.
2. Ομιλητικός χώρος και χρόνος της εταιρικής ομιλίας Πριάμου Αχιλλέα στη εικοστή τέταρτη ραψωδία :συστατικά σήματα .
3. Ομιλητικός χώρος και χρόνος στη συνεύρευση Οδυσσέα με Καλυψώ, Κίρκη, Ναυσικά.
4. Ομιλητικός χώρος και χρόνος στις τρεις βαθμίδες της συζυγικής ομιλίας Οδυσσέα και Πηνελόπης.
5. Χώρος και χρόνος της μνηστηροφονίας .

Δεν υπάρχουν σχόλια: