Πέμπτη, 22 Μαΐου 2008

Θεωρίες μάθησης

Αγγλική ιστοσελίδα για τις θεωρίες μάθησης http://www.funderstanding.com/vygotsky.cfm
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: