Τετάρτη, 14 Μαΐου 2008

Tι είναι το Netiquette

Διαβάστε εδώ http://www.phys.uoa.gr/~nektar/science/internet/netiquette.htm">

Βλέπε και στο http://www.stratari.gr/netiquette/index.html τα εξής:

"Ο όρος Netiquette προέρχεται από τη σύνθεση των λέξεων network και etiquette και ελεύθερα αποδίδεται ως Πρωτόκολλο του Δικτύου. Πρωτόκολλο με την έννοια του κώδικα αποδεκτής κοινωνικής ή / και επίσημης συμπεριφοράς, μια ομάδα κανόνων που προσδιορίζει το πώς θα έπρεπε να συμπεριφέρονται οι άνθρωποι όταν βρίσκονται στο διαδίκτυο"...

Δεν υπάρχουν σχόλια: