Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2008

Λύθηκε το μυστήριο του μηχανισμού των Ατικηθύρων;

Διαβάστε εδώ.

Πρακτικά φιλολόγων συνεδρίου Ημαθίας

Για τα Πρακτικά των φιλολόγων του συνεδρίου Ημαθίας πατήστε εδώ.

Βάση Δεδομένων για την Οπτικοακουστική Αγωγή

Στο www.alfavita.gr διάβασα την παρακάτω ανακοίνωση και τη μεταφέρω:

" Βάση Δεδομένων για την Οπτικοακουστική Αγωγή

για Παιδιά, Νέους & τα ΜΜΕΗ πληθωρική παρουσία των ΜΜΕ στην εποχή της εικονικής πληροφορίας είναι πλέον διακριτή σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η πρόσβαση, χρήση και έκφραση-δημιουργία περιεχομένου στα μέσα αποτελούν τους κύριους άξονες στους οποίους βαδίζουν οι αλματώδεις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες. Απαραίτητη προϋπόθεση για μια ολοκληρωμένη, αντικειμενική και αυτόνομη θεώρηση στα μέσα είναι η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας του χρήστη για την αποκωδικοποίηση, την αξιολόγηση και ερμηνεία του περιεχομένου στις διαφορετικές πλατφόρμες επικοινωνίας, στοιχείο το οποίο «πρεσβεύει» η αγωγή και παιδεία στα μέσα (media literacy).Οι αναπτυσσόμενες δράσεις στον τομέα της παιδείας για τα μέσα στην ελληνική επικράτεια αποτελούν ως επί τον πλείστον προϊόν ιδιωτικής πρωτοβουλίας, με αποσπασματικό, ασυνεχή και διάσπαρτο χαρακτήρα. Το επίκεντρο των δράσεων αφορά κυρίως στη χρήση και εξοικείωση των παιδιών και νέων με τις νέες τεχνολογίες ως εποπτικών εργαλείων, σε συνδυασμό με τις βασικές λειτουργίες των πιο δημοφιλών μέσων ενημέρωσης (κινηματογράφος, τηλεόραση, διαδίκτυο). Την κατακερματισμένη αυτή εικόνα συμπληρώνει πληθώρα ερευνών, δημοσιεύσεων, προγραμμάτων, ρυθμιστικών διατάξεων και γεγονότων τα οποία έχουν ως αντικείμενο, άμεσο ή έμμεσο, την αγωγή και εκπαίδευση στα οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας, χωρίς όμως να είναι δυνατή η συνολική συγκέντρωση και καταγραφή των δεδομένων αυτών σε μία ενιαία και ουδέτερη πλατφόρμα επικοινωνίας.Την απουσία ενός συνολικού κέντρου πληροφόρησης για τα ζητήματα της παιδείας για τα μέσα επιχειρεί να καλύψει η Βάση Δεδομένων για την Οπτικοακουστική Αγωγή για Παιδιά, Νέους και τα ΜΜΕ που υλοποίησε και διαχειρίζεται το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (Ι.Ο.Μ.), στο πλαίσιο ανάπτυξης πρωτοβουλιών οπτικοακουστικής παιδείας.Λειτουργώντας ως μια ανοιχτή πλατφόρμα κοινωνικής και επιστημονικής δικτύωσης, η Βάση Δεδομένων για την Οπτικοακουστική Αγωγή φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο και επικαιροποιημένο μητρώο φορέων και επιστημόνων από το χώρο της οπτικοακουστικής επικοινωνίας με αντικείμενο τη δράση και μελέτη της αγωγής και εκπαίδευσης στα μέσα, με μακροπρόθεσμη προοπτική τη δημιουργία μιας πανεθνικής συμμετοχικής κοινότητας για την παιδεία στα μέσα.Πρωταγωνιστής στη Βάση Δεδομένων για την Οπτικοακουστική Αγωγή είναι ο ίδιος ο χρήστης. Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης και παραγωγής περιεχομένου σύμφωνα με τις επιταγές της κοινωνίας της πληροφορίας, ο χρήστης μπορεί μέσω μιας απλοποιημένης διαδικασίας να καταχωρεί περιεχόμενο σχετικό με την οπτικοακουστική αγωγή στην Ελλάδα και το εξωτερικό.Το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, ερευνητικό οργανισμό, εκπαιδευτικό ίδρυμα αλλά και ιδιώτη χρήστη να συμβάλλουν ενεργά στον εμπλουτισμό της Βάσης Δεδομένων με νέες εκδόσεις και έρευνες, παιδαγωγικές μεθόδους και μοντέλα αξιολόγησης, πολιτικές και κανονιστικές διατάξεις, γεγονότα και εκδηλώσεις, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη την πρόκληση της χρήσης, κατανόησης και αξιολόγησης των μέσων επικοινωνίας στην ψηφιακή εποχή. Η Βάση Δεδομένων για την Οπτικοακουστική Αγωγή είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα http://www.medialiteracy-iom.gr.

Περισσότερες πληροφορίες: κα Ειρήνη Ανδριοπούλου, τηλ. 210 9098699".

Σάββατο, 14 Ιουνίου 2008

Διαδικτυακές συνεντεύξεις του ομότιμου καθηγητή Εμμανουήλ Κριαρά.

Aκούστε εδώ και εδώ διαδικτυακές συνεντεύξεις του ομότιμου καθηγητή Εμμανουήλ Κριαρά.

Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2008

The Ovid Project:

The Ovid Project:
Metamorphosing the Metamorphoses
. Πολύ ωραία δουλειά για τις Μεταμορφώσεις
του Οβιδίου.

Ψηφιοποιημένος Δάντης

Στο Digital Dante υπάρχεια το πρωτότυπο κείμενο με αγγλική μετάφραση, πινακοθήκη, βιογραφικά κ.ά.

Humanities Scholarship

Στο Humanities Scholarship καταγράφονται ενδιαφέρουσες συνδέσεις προς φιλολογικούς ιστοχώρους.

Eικόνες από την αρχαία Ελλάδα και Ρώμη

Στο Maecenas δείτε εικόνες από την αρχαία Ελλάδα και Ρώμη.

Modern Greek Studies Association

The Modern Greek Studies Association (MGSA), founded in 1968, is an American-based, non-profit organization dedicated to the promotion of modern Greek studies in the United States and Canada.

Interdisciplinary in orientation, it seeks to stimulate the discovery and diffusion of knowledge about the language, arts, history, politics, economy and society of modern Greece.

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών

Πατήστε εδώ για να γνωρίσετε τον ιστοχώρο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών.

Σάββατο, 7 Ιουνίου 2008

Xρυσά στεφάνια των ελληνιστικών χρόνων στην ανασκαφή του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Από το http://greece.flash.gr//soon/2008/6/6/39402id/

"Βρέθηκαν χρυσά στεφάνια των ελληνιστικών χρόνων στην ανασκαφή του Μετρό Θεσσαλονίκης

Χρυσά στεφάνια των ελληνιστικών χρόνων στολισμένα με φύλλα ελιάς, χρυσά σκουλαρίκια, αγγεία και άλλα χάλκινα και πήλινα ταφικά κτερίσματα «έκρυβε» ο ένας από τους 800 και πλέον τάφους του ανατολικού νεκροταφείου που αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών του μετρό της Θεσσαλονίκης στην περιοχή του Σιντριβανίου.

Τα τέσσερα χρυσά στεφάνια βρέθηκαν όλα σε μια ταφή και κατά ασυνήθιστο τρόπο «στόλιζαν», τοποθετημένα στο κεφάλι και τα πόδια, μια νεκρή.

Τα ευρήματα αποκαλύφθηκαν τις τελευταίες μέρες. Τα στεφάνια, που είναι στολισμένα με χρυσά φύλλα ελιάς, εντοπίστηκαν σε τάφους των ελληνιστικών χρόνων στο «νεκροταφείο των φτωχών», όπως είχε αρχικά χαρακτηρισθεί η συστάδα 700 και πλέον τάφων που είχαν εντοπίσει οι αρχαιολόγοι κατά την έναρξη της ανασκαφής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, «κατά τη διάρκεια των ανασκαφικών εργασιών στη διασταύρωση τροχιογραμμών του σταθμού ``Σιντριβάνι``, εντοπίστηκε λακκοειδής τάφος ορθογώνιας κάτοψης, χωρίς κάλυψη».

Στην ανακοίνωση προστίθεται:

«Τη νοτιοανατολική γωνία του λαξεύματος παραβιάζει και εν μέρει καταστρέφει σύγχρονος, εν λειτουργία, αγωγός αποχέτευσης του κτιρίου της κεντρικής βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχαιολόγων, στο εσωτερικό του λαξεύματος ήταν τοποθετημένο ξύλινο φέρετρο, όπως πιστοποιείται από την παρουσία αποσαθρωμένων ξύλων. Περιείχε γυναικεία ταφή με τη νεκρή τοποθετημένη σε ύπτια στάση, με το κρανίο στα βορειοανατολικά και τα χέρια παράλληλα στον κορμό. Η κατάσταση διατήρησης των σκελετικών καταλοίπων είναι άσχημη με τα οστά εξαιρετικά αποσαθρωμένα. Το ύψος του σωζόμενου σκελετού φτάνειτα 1,12 μ.

Η νεκρή ήταν κτερισμένη με τέσσερα χρυσά στεφάνια τα οποία αποτελούνται από κυλινδρικό στέλεχος και φύλλα ελιάς (τα δύο από αυτά βρέθηκαν στην περιοχή του κρανίου και τα άλλα δύο στην περιοχή των κάτω άκρων), χρυσά ενώτια με ημιπολύτιμους λίθους με τη μορφή κεφαλής σκύλου, χάλκινο νόμισμα, χρυσή δανάκη, χάλκινο κάτοπτρο, δύο πήλινες πυξίδες, ένα χάλκινο και τέσσερα πήλινα αγγεία.Τα ευρήματα χρονολογούν την ταφή στους πρώιμους ελληνιστικούς χρόνους».

Τα ευρήματα μεταφέρθηκαν και φυλάσσονται στις αποθήκες της ΙΣΤ΄Εφορείας Αρχαιοτήτων στην ανατολική Θεσσαλονίκη και από τη Δευτέρα θα αρχίσουν οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησής τους".

Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2008

Cleopatra : a multimedia guide to the Ancient World

Cleopatra : a multimedia guide to the Ancient World


Ο ιστοχώρος "Cleopatra : a multimedia guide to the Ancient World είναι μια online έκθεση των αρχαιοτήτων που δημιουργήθηκε από το The Art Institute of Chicago. Εστιάζει στην Ελλάδα, Ιταλία και Αιγυπτο από το 3100 π.Χ. ως το 600 μ.Χ.

Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2008

Aνέβασμα (Upload) βίντεο στο Υοutube

Αντιγράφω ανάρτηση του ΚΣΕ ΦΥΣΙΚΩΝ με θέμα:


"Πώς κάνουμε ανέβασμα (Upload) βίντεο στο Υοutube:

Πρώτα, όπως γίνεται σε όλες τις κοινότητες στο διαδίκτυο χρειάζεται μια εγγραφή. Κάνουμε κλικ στο επάνω μέρος που γράφει Sign Up. Τότε εμφανίζεται μια σελίδα που σου ζητάει κάποιες πληροφορίες. Account Type (αφήστε το όπως είναι ), e-mail (΄δώστε το), Youtube Username(επιλέξτε ένα και τσεκάρετε αν είναι διαθέσιμο), Password (χρησιμοποιηστε μόνον Αγγλικά γράμματα και αριθμούς), Confirm Password (ξαναδώστε το για επιβεβαίωση), Country (Greece), Postal Code(ταχ. κώδικας), Gender(φύλο), Date of Birth(ημερομηνία γεννήσεως, δεν είναι απαράιτητο να είναι η σωστή, κόψτε κανα χρόνο;-))), Verification:(ό, τι γράφει παρακάτω), και μην ξεχάσετε να τσεκάρετε το I agree to the terms of use and privacy policy. Αν όλα έγιναν σωστά θα σας βγάλει το μήνυμα "Please Check Your Email", οπότε ανοίγεις το e-mail που έδωσες και βλέπεις μέσα σ' αυτό ανάμεσα στ' άλλα Confirm your email address" Κάνεις κλικ επάνω του και επιβεβαιώνεις το λογαριασμό σου. Σε βγάζει πάλι στο Youtube, και το μηνυμα Your email has been confirmed, αυτή τη φορά συνδεδεμένο με το νέο σου Usename. Αν τώρα θέλεις να ανεβάσεις ένα βίντεο (προσοχή, να μην έχει κάποιος κοπιράιτ), κάνεις κλικ στο επάνω μέρος της σελίδας που γράφει Upload. Στην νέα σελίδα δίνεις τα Title (τιτλος), Description:(περιγραφή, ), Video Category(επιλέγεις μία κατάλληλη),Tags (δίνεις ετικέτες, καλόν είναι και στα Αγγλικά) και πατάς Upload a video. Στην νέα σελίδα αναζητάς στον σκληρό σου δίσκο ή σε ένα CD ένα αρχείο βίντεο και πατάς το κουμπί Upload video. Αν όλα πάνε καλά θα έχεις το πρώτο σου βίντεο σε θέα όλων. Αν θέλεις το κάνεις Private με την επιλογή Broadcast Options ή δεν επιτρέπεις τα σχόλια με την επιλογή Sharing Options: No, don't allow comments.

Καλές εκπομπές!"

Τρίτη, 3 Ιουνίου 2008

Λογισμικό παρουσίασης στο ιστολόγιο.

Στο εξαιρετικό ιστολόγιο του ΚΣΕ φυσικών Ιωαννίνων διαβάστε πως ανεβάζουμε παρουσιάσεις του power point στο ιστολόγιο και πως ανεβάζουμε αρχεία στο διαδίκτυο.

Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2008

Τα "Κερκυραϊκά" του Θουκυδίδη με C-map tools.

Στο e-τάξη δείτε μια ωραία διδακτική πρόταση του Λάμπρου Πόλκα για τα "Κερκυραϊκά" του Θουκυδίδη με C-map tools.