Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2008

1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία Βόλος, 24-26 Απρίλη 2009

1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο
Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
Βόλος, 24-26 Απρίλη 2009

Σκοπός
Να δώσει βήμα σε «μάχιμους», αλλά και σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς,
με ενδιαφέρον για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, να παρουσιάσουν -μέσα από
ένα επιστημονικά αξιόπιστο οπτικό πρίσμα- τις θεωρητικές, αλλά κυρίως
τις έμπρακτες προτάσεις τους αναφορικά με την ένταξη και χρήση των ΤΠΕ
στο σχολικό περιβάλλον, αναδεικνύοντας σημαντικά σημεία θετικής, αλλά
και αρνητικής, κριτικής απέναντι σε μεθοδολογίες, εργαλεία και
πρακτικές που ενσωματώνουν τις ΤΠΕ.


Δικτυακός τόπος http://www.1ecicte.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: