Τρίτη, 10 Μαρτίου 2009

Δ΄ συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 10-12 Σεπτεμβρίου 2010)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΕΝΣ)
www.eens.org

Δ΄ συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών
(Γρανάδα, 10-12 Σεπτεμβρίου 2010)

Αντλώ τα παρακάτω από: http://www.eens.org/archiv/Mantatoforos/Kongresse/Dimadis12-02-09.pdf

"Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο της Γρανάδα (Φιλοσοφική Σχολή), το Κέντρο Βυζαντινών,
Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών της Γρανάδα και την Ισπανική Εταιρεία
Νεοελληνικών Σπουδών οργανώνει το Δ΄ πανευρωπαϊκό συνέδριο νεοελληνικών
σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδα από τις 10 ως τις 12 Σεπτεμβρίου 2010
(άφιξη των συνέδρων την 9η και αναχώρηση τη 13η Σεπτεμβρίου).
Θέμα του Δ΄ συνεδρίου:
Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο
(από το 1204 έως σήμερα)
Identities in the Greek world
(from 1204 to the present day)
Επιμέρους θεματικές ενότητες ορίζονται:
1. Εθνοτικές/εθνικές ταυτότητες.
2. Πολιτικές ταυτότητες
3. Θρησκευτικές ταυτότητες
4. Ταυτότητα και φύλο
5. Ταυτότητα και γλώσσα
6. Ταυτότητες στη λογοτεχνία
7. Πολιτικές συγκρότησης συλλογικής ταυτότητας (πολιτισμικές ταυτότητες, τοπικές
ταυτότητες, ταυτότητα και μετανάστευση, διαχείριση παρελθόντος, ταυτότητα και
Εκπαίδευση, ταυτότητα και μέσα ενημέρωσης, ταυτότητα και κινηματογράφος,
ευρωπαϊκή ταυτότητα)"...

Δεν υπάρχουν σχόλια: