Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2009

Aβάκιο-Μυκηναϊκός Κόσμος

Η κα Ευαγγελία Στάμου μας εξηγεί εδώ παραστατικά πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λογισμικό Aβάκιο-Μυκηναϊκός Κόσμος στη διδασκαλία της Αρχαίας Ιστορίας στην Α΄Γυμνασίου.