Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2010

Zunal WebQuest Maker - FREE The easiest way to create a WebQuest

Εδώ ένα παράδειγμα. Eδώ ένα παράδειγμα για "Τα πλεονεκτήματα της μεσογειακής διατροφής" του Δημήτρη Χρυσού. Σε άλλο ιστοχώρο μια ιστοεξερεύνηση για την αρχαία Ρώμη.

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010

Stanford Encyclopedia of Philosophy

Εδώ η Stanford Encyclopedia of Philosophy.