Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2010

Zunal WebQuest Maker - FREE The easiest way to create a WebQuest

Εδώ ένα παράδειγμα. Eδώ ένα παράδειγμα για "Τα πλεονεκτήματα της μεσογειακής διατροφής" του Δημήτρη Χρυσού. Σε άλλο ιστοχώρο μια ιστοεξερεύνηση για την αρχαία Ρώμη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: