Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

Internet Ancient History Sourcebook

Πολλές πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές με αγγλική μετάφραση.

Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010

The Caryatid Hairstyling Project: κόμμωση Καρυάτιδας.

Στο fairfield university εκπονήθηκε το The Caryatid Hairstyling Project. Οι φοιτήτριες χτενίστηκαν, όπως οι Καρυάτιδες του Ερέχθειου. Δείτε εδώ το σχετικό βίντεο και εδώ φωτογραφίες.

Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010

Ars Grammatica

H Ars Grammatica είναι μια πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για τη διδασκαλία της γραμματικής της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Διαβάστε τη θεωρία και λύστε τις ασκήσεις γραμματικής.

Δευτέρα, 5 Απριλίου 2010

Science and Technology in Homeric Epics

Εδώ τα πρακτικά.

Σάββατο, 3 Απριλίου 2010